Home separator Program separator Speakeri separator Cum particip? separator Participanti separator Galerie separator Contact
 

 

Politica de confidentialitate

Informatiile confidentiale sunt reprezentate de orice informatii/detalii personale complete sau orice alt tip de informatii considerate ca fiind date personale, conform dispozitiilor art. 3 lit. a) ale Legii nr. 677/2001, dezvaluite de catre o parte altei parti si in baza Codului de Practici si Proceduri al DigiSign Romania privind serviciile de certificare, cu exceptia datelor si informatiilor care:
(a) au fost deja facute publice la momentul trimiterii datelor;
(b) au fost facute publice prin vointa partii;
(c) sunt obtinute in mod legitim de catre DigiSign Romania de la o terta parte, fara incalcarea vreunei obligatii fata de persoana vizata;
(d) au fost cunoscute de catre persoana destinatara ori au devenit publice sau cunoscute in oricare alt mod de persoana destinatara, inainte de momentul dezvaluirii, altfel decat printr-o incalcare a obligatiilor de confidssssentialitate;
(e) sunt create de catre partea destinatara fara utilizarea sau referirea la informatiile confidentiale;
(f) partea vizata si-a dat acordul expres in vederea dezvaluirii fata de o terta persoana.
Recomandam consultarea notei de informare privind protectia datelor personale

Partea destinatara:
(a) nu va dezvalui informatia confidentiala catre terti, fara acordul prealabil in scris al persoanei vizate;
(b) nu va utiliza informatia confidentiala decat in scopul indeplinirii obligatiilor care rezulta din utilizarea serviciilor DigiSign Romania;
(c) va lua masuri in vederea prevenirii dezvaluirii informatiilor confidentiale;
(d) va anunta imediat si fara intarziere iminenta unui posibil prejudiciu legat de protectia informatiei confidentiale si va indica mijloace specifice de remediere in scopul prevenirii sau reducerii consecintelor a eventualelor prejudicii.

In conformitate cu prevederile § 2.8.2 ale CPP, urmatoarele informatii ale abonatilor sunt considerate confidentiale si private ("Informatii confidentiale/private"):
- Inregistrarile aplicatiilor pentru obtinerea certificatelor (prevazute la punctal 2.8.2 din CPP)
- Inregistrarile tranzactionale (atat inregistrarile complete cat si procesul de audit al tranzactiilor)
- Rapoartele de verificare realizate de catre DigiSign Romania S.A. sau de catre alti auditori (interni sau publici).
- Planurile de recuperare in caz de dezastru si planurile de gestionare a situatiilor de criza.
- Masurile de securitate privind operatiile hardware-ului si software-ului DigiSign Romania S.A. si administrarea serviciilor de certificare si a serviciilor specifice de inscriere.

Certificatele, revocarea certificatelor si depozitarul DigiSign, precum si informatiile continute de catre acestea nu sunt considerate informatii confidentiale. Informatia care nu este calificata in mod expres ca fiind confidentiala in 2.8.1 din C.P.P. nu va fi considerata nici confidentiala, nici privata.

DigiSign va avea dreptul sa dezvaluie informatia confidentiala in urmatoarele cazuri:
a) in cazul unei dispozitii legale care prevede acest lucru;
b) in cazul in care are acordul partii vizate(beneficiarul);
c) in cazul declansarii unei proceduri legale fata de beneficiar, la cererea instantelor judecatoresti sau a altor organe abilitate conform legii.

Incalcarea de catre oricare dintre parti a oricarora dintre termenii, conditiile sau dispozitiile acestei politici de confidentialitate, nu se va interpreta ca o renuntare la aceasta sau ca drept al partii de a eluda dispozitiile politicii de confidentialitate.

In cazul in care una sau mai multe dintre dispozitiile acestei politici de confidentialitatea vor deveni nule, ilegale sau lipsite de valabilitate juridica, legalitatea, validitatea si eficienta juridica a restului dispozitiilor acesteia nu vor fi afectate sau diminuate in nici un fel.

8. Dreptul de a se adresa justitiei

Partea care a fost prejudiciata, in orice mod, prin nerespectarea obligatiilor de confidentialitate, asa cum au fost formulate mai sus, se va putea adresa cu plangere instantei competente pentru repararea prejudiciului.